TEDD A JÓT ÉS BESZÉLJ RÓLA!

Nincs abban semmi túlzás, hogy keresztény erények nélkül, a személyiség mélységes tisztelete, a felebaráti szeretet, igazságosság, a közjó iránti áldozatkészség, a szabadság és egyenlőség lelkes szeretete nélkül senki sem lehet jó demokrata. 

Barankovics István

ALAPELVEINK

PERSZONALITÁS


SZOLIDARITÁS


SZUBSZIDIARITÁS