Hírek, szakmai programok

Sikeresen zárult az európai uniós projektünk

Véget ért a Barankovics Akadémia Alapítvány "Civilek az Európai Unióban 2021-ben" című, NEAO-KP-1-2021/6-000920. sorszámú pályázatunk.  

A program célja az volt, hogy erősítsük az aktív, fiatal felnőtt generációban annak tudatát, hogy mely (eredeti) erurópai értékek mentén kell ma Magyarországon dolgoznunk. Ismét tematikus napokat szerveztünk, ahol jeles alapító atyák és kiemelkedő személyiségek példáján keresztül mutattuk be a zsidó-keresztény kulturális alapokat, a nemzetek európájának gondolatát. Párbeszédet folytattunk a résztvevőkkel, hogyan látják ezeknek az értékeknek a mostani érvényesülését. Egy felkészülten, felelősen gondolkodó értelmiségi réteg megerősítése a cél, mely nem feltétlenül a napi politikában, hanem a saját szakterületén akar és mer is cselekedni. 


Önkéntesség Magyarországi Éve 2021.

Civilek az Európai Unióban 2020-ban

Sikeresen lezárult a Barankovics Akadémia Alapítvány "Civilek az Európai Unióban 2020-ban" című pályázata.  A projekt keretében a célunk a civil szervezeti társadalmi párbeszéd megerősítése volt annak érdekében, hogy a társadalom önszerveződő módon alakítsa ki saját védőhálóját az elesettek felkarolására.

2020-ban is folytattuk közéleti fórumaink megszervezését, ennek keretében kiemelt szerepet szántunk a fiatalok társadalmi szerepvállalását erősító közösségi programok megrendezésének. 

A NEA-NO-20-O-V-0299. számú pályázat támogatói:Ingyenes médiatréning fiataloknak

Még lehet jelentkezni az Újhullám Rádió ingyenes médiatérningjére, amely a vírushelyzetre való tekintettel online valósul majd meg március 12-én, pénteken! Kérjük, hogy juttassa el az alábbi felhívásunkat az érintett fiatalok számára (a felhívás plakátja INNEN letölthető):

Van már tapasztalatod a média területén?
Nincs, de érdekel a média?
Nincs rá időd, mert a "rendes" tanulmányaidra kell koncentrálnod?

Bárhogy is van, Neked szerveztük online médiatréningünket!

A Médiatréning témái:

  • miről készítsünk műsort?
  • hogyan tervezzük meg a műsorunkat?
  • hogyan vezessünk műsort?

A tréning időpontja: Március 12. péntek 17:30-19:30 (középen 15 perc szünettel)

A tréninget vezeti: Fodor Endre, a Károli Gáspár Református Egyetem média oktatója

A tréningen való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött, melyet ITT tehetsz meg.

A tréning a járvány-helyzetre való tekintettel online, videókonferencia formájában valósul meg. További információkat a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldünk. 

Könyvajánló: Híven önmagunkhoz - Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról

Az 1990-es rendszerváltozás óta egyebek mellett a hazai kereszténydemokrácia múltjáról is több évtizedes hiány megszüntetését célzó kiadványok jelennek meg. A Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós szerkesztette kötet forrásgazdagsága révén kiemelkedik közülük. Az eszmetársak szándékaik szerint a válogatott Barankovics-hagyaték közreadásával átfogó szellemi portrét nyújtanak a "magyar kereszténydemokrácia apostoláról".

A könyv hét fejezete tematikusan mutatja be a politikai gondolkodó és cselekvő politikus Barankovics Istvánt. Az írások és beszédek nem keltezésük időrendjében szerepelnek, ám egy teljes életpályára engednek rápillantást. Az első világháború utáni Magyarország számos problémájára Barankovics szerint csakis a hathatós változtatás adhat megoldást. A fiatal újságíró tág szellemi látóhatárán így kerülnek egymás mellé a 19. századi reformkor, forradalom, kiegyezés és a 20. századi keresztényszociális mozgalom nagy alakjai. A megújulást ő Prohászka Ottokár és Giesswein Sándor nyomdokain képzelte el XIII. Leó pápa Rerum Novarum és XI. Pius pápa Quadragesimo anno kezdetű enciklikái szellemében.

A náci Németországnak a magyarországi közgondolkodásra gyakorolt erősödő befolyására is keresztény feleletet ad. Pápai enciklikáról (XI. Pius: Mit brenneder Sorge) ír, több cikkében Szent István királyt (az ő kereszténységét, európaiságát, magyarságát) idézi meg, előszót fogalmaz a híres svájci közgazdász, Wilhelm Röpke: A harmadik út című könyvéhez. Mégis ez az a probléma, ami őt mint haladó katolikust leginkább egy táborba hozza össze az egyébként másként gondolkodókkal. Vallja: "Nem az a fontos, hogy ki mond valamit, a mi értékmérőnk az: mit mond valaki." A keresztény középosztálynak a klérushoz, s főként a hierarchiához kevésbé kötődő reformer tagjaival tartott barátsága mellett kapcsolatba kerül a baloldali (kommunista, szociáldemokrata), liberális és népi gondolkodókkal, politikusokkal.

A második világháború után éppen ez a nyitottsága és az új problémák iránti látszólagos közömbössége nehezítette meg a katolikus püspöki karral, kivált Mindszenty József hercegprímással való viszonyát. Az őt több helyről ért vádakra adott válasza saját szavaival így foglalható össze: az egyház és az állam békességét olykor hatásosabban szolgálhatják azok az erőfeszítések, amelyek a hallgatás, a "lelakatolt száj" diplomáciai előnyeit sem mellőzik. Kompromisszumkereső magatartását - amellyel még saját pártjában sem azonosul maradéktalanul mindenki - végül is a totális hatalomra jutó kommunista párt nem tolerálja.

Az emigrációban elsősorban teoretikus kérdések foglalkoztatják. A kereszténydemokráciáról, valamint a keresztény politikáról szóló általános írásait ott veti papírra.

A Híven önmagunkhoz című könyv befejező, nyolcadik fejezete néhány kortárs (Dessewffy Gyula, Mézes Miklós, Szőnyi Zsuzsa, Frey András) visszaemlékezését közli. A kötetet a szerkesztők gondosan egy áttekintő Előszóval és egy részletes Pályaképpel látták el. Az egyes fejezetek egy-egy téma köré csoportosítják Barankovics István különböző időpontokban született írásait és beszédeit. Ez az akronológia zavaróan hathat a megfogalmazásra került gondolatok fejlődését nyomon követni kívánó olvasóra, aki ezzel együtt is az eddigi legteljesebb Barankovics-életművet veheti kezébe.

A könyv teljes terjedelemben letölthető innen.

Lezárult az "Eligazodás az Európai Unióban civil szemmel" - a szervezet tevékenységének és programjainak támogatása pályázati projekt

A NEA-E-19-0095. sz. program támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap.

  • Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. (Mt 10,16)

A közvélemény tájékoztatása mellett a szolidaritásunk kifejezésével is tenni szeretnénk az üldözött keresztényekért: követeljük a vallásszabadságot országaik számára; segítünk nekik, hogy hazájukban maradhassanak; küzdünk azért, hogy ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a többséget alkotó honfitársaik. Ezen túlmenően a más vallásúakkal való békés együttélésre és a keresztények példaértékű tetteire szeretnénk felhívni a figyelmet. Célunk, hogy az embereket informáljuk a keresztényeket érő attrocitásokról, és cselekvésre, segítésre, valamint szolidaritásuk kifejezésére késztessük őket. Ennek érdekében, a Barankovics Akadémia Alapítvány támogatásával indítottuk el a www.prochristie.hu. honlapot.

Könyvajánló - Jürgen Habermas / Joseph Ratzinger: A szabadelvű állam morális alapjai

A könyv teljes terjedelemben letölthető innen.

Könyvajánló - Isépy Tamás: Politikai forgácsok

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Hanns Seidel Alapítvány és a Barankovics Akadémia Alapítvány támogatta. 

A könyv teljes terjedelemben letölthető innen

Politikus a tisztesség útján

Hazatértek Amerikából Barankovics István hamvai. A modern magyar kereszténydemokrácia vezető politikusának újratemetése születésének 95. évfordulóján, 2001. december 13-án volt Budapesten, a Fiumei úti temetőben.

"Emigrációba nem megy az ember, hanem kényszerül." Barankovics Istvánt annak idején Rákosi állította választás elé. Kényszerűségből vállalta az emigrációt 1949. január végén, de New Yorkban bekövetkezett haláláig bizonyos értelemben mindig itthon maradt. Figyelmét továbbra is a politikai kultúra és a nemzetközi politika alakulása kötötte le, a magyar jövő távlatában értékelve az eseményeket. Az 1906-ban, a Szabolcs megyei Polgáron született és 1974. március 13-án elhunyt Barankovics életművéről, hozzá fűződő személyes kapcsolatáról Kovács K. Zoltánnal jelent meg interjú, aki Barankovics pártjának, a Demokrata Néppártnak legfiatalabb képviselője volt, ma pedig a hamvak hazahozatalát kezdeményező Barankovics Akadémia Alapítvány elnöke. A Szabad Európa Rádió 1951-től 1986 áprilisáig aktív, Zoltán Károly nevű szerkesztőjeként az egyik leghitelesebb tanúja Barankovics szellemi, politikai örökségének.

© 2010 Barankovics Akadémia Alapítvány 
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!